Presse WOC 2019 - WOC 2019 - press - WOC 2019 - Artikler - Indre Østfold - Visit Østfold

VM i orientering 2019: 12.–17. august


Vi gleder oss til å ønske både utøvere og publikum velkommen til Østfold under WOC2019. Vi skal gjøre det vi kan for at disse dagene og kveldene blir gode opplevelser!

 

Her vil du finne informasjon og inspirasjon om arenaene for O-VM og om hele Østfold:

 

 

Trenger du Østfold-bilder?
Sjekk ut Østfold fylkeskommunes mediebibliotek.
Bildene kan brukes uten kostnad. Bare husk å kreditere fotograf / copyright.
(Se vilkår for bruk.)

 

SARPSBORG

Program i Sarpsborg - O-VM

Mandag 12.8.

 • 16:00 - 18:30 Publikumsløp sprint, Kulåsparken i Sarpsborg sentrum
 • 18:30 - 19:00 Mini konsert, Sarpsborg torg
 • 19:00 - 20:00 Åpningsseremoni, Sarpsborg torg

Tirsdag 13.8.

 • 10:00 - 12:25 Kvalik mellomdistanse, Knatterudfjellet, Sarpsborg
 • 12:30 - 17:00 Publikumsløp mellomdistanse, Knatterudfjellet, Sarpsborg
 • 13:30 - 17:00 Norges cup jr. mellomdistanse, Knatterudfjellet, Sarpsborg

Torsdag 15.8.

 • 19:00 Offisiell middag, Inspiria, Sarpsborg

Fredag 16.8.

 • 19:30 - 20:30 Konsert, Sarpsborg torg
 • 20:30 - 21:15 Medaljeseremoni, Sarpsborg torg

Lørdag 17.8.

 • 22:00 Farvel-party

 

Se fullstendig program.

 


Sarpsborg gleder seg til å ønske både utøvere og publikum velkommen til Østfold under WOC2019. Sarpsborg har åpningsseremoni på Sarpsborg torg den 12.8., samt medaljeseremoni på Sarpsborg torg 16.8. Vi skal gjøre det vi kan for at disse to kveldene blir en god opplevelse for dere som deltar på WOC2019 og for andre besøkende.

I 2016 fylte Sarpsborg 1000 år

Sarpsborg ble grunnlagt av Olav Haraldsson (den Hellige) i 1016, og byen er dermed landets tredje eldste. Sarpsborg har i dag 56 000 innbyggere, og ligger ved Sarpsfossen, Europas mest vannrike foss. Vannkraften har vært byens puls for storhetsperioder med sagbruk og industri.

I dag kan Sarpsborg by på naturopplevelser både i skog, vann og ved sjøen, mange ulike innendørsaktiviteter og ikke minst mange spennende kulturarrangement og store festivaler.

Hafslund Hovedgård

Hafslund Hovedgård i Sarpsborg er en av de fineste herregårdene i Norge. En lang rekke kongelige høyheter har besøkt gården opp gjennom hundreårene. Den tradisjonsrike og vakre Hafslund Hovedgard er i dag et fredet kulturminne.
Hovedbygningen er fra 1762, den ble bygd etter at den tidligere barokkbygningen brant ned i 1758. Få norske storgårder har ivaretatt og vedlikeholdt bygninger og anlegg på en så pietetsfull måte.

Sarpsfossen

Sarpsfossen er et "varemerke" for Sarpsborg, ikke minst for dens betydning for byens industri og utvikling. Europas mest vannrike foss har naturligvis en interessant historie, som kraftkilde, som naturfenomen og som gammelt rettersted. Det første stryket ble dannet for ca. 4.000 år siden. Etter hvert som fjellterskelen ble løftet høyere i forhold til havet, økte også fossens fall. I dag er på snaut 23 meter, i forhold til havnivået. 

Borregaard

Navnet Borregaard var knyttet til kongesetet Borgargjerdi på Olav den Helliges tid (1016). I 1312 gikk gården over fra å ̠være kongsgård til å bli en herregård, og navnet ble gradvis forandret til Borregaard. Herregården var på ̠skiftende hender fram til 1889, da det engelske selskapet The Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd. ble eier. I 1918 ble Borregaard overtatt av norske eiere. Selskapet bygget en cellulosefabrikk på området ved Sarpsfossen. Dermed gjorde den moderne industri sitt inntog med bygging av det som senere skulle bli et av de største industrianlegg i Norge.
Borregaard har i dag verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter.

Borgarsyssel museum

Borgarsyssel museum er fylkesmuseum for Østfold. Det ligger nær det stedet hvor Olav den Hellige grunnla sin by i 1016. Borgarsyssel museum ble stiftet i 1921 og ligger ved ruinen etter St. Nikolas-kirken fra omkring 1115. Museet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra hele Østfold fra middelalderen og fram til nå.
I 2016 åpnet Borgarsyssel museum formidlingsbygget Olavs hall. Med Olavs hall kan museet endelig ha et tilbud til publikum hele året. Fra byggets 30 meter høye tårn kan man se utover Sarpsfossen, Glomma og hele byen.

Jubileumsskulpturen Genesis

Tusenårsskulpturen «Genesis» av den anerkjente kunstneren Finn Eirik Modahl ble avduket av kong Harald V den 29. juli under tusenårsfeiringen (2016). Skulpturen står på St. Marie plass i Østre bydel. Skulpturen er en gave til Sarpsborg fra Sparebankstiftelsen DNB til by jubileet. Kunstverket tar utgangspunkt i essensielle sider ved Sarpsborg, byens grunnlegger Olav den Hellige og vann. Skulpturen fremstiller et ungt menneske fra nåtiden, med blikk på fremtiden og på vei opp av vannet. Den 5 meter høye olavsbysten er fremstilt av speilstål. Det betyr at vi alle - hele sarpsborgsamfunnet - kan speile oss selv inn i skulpturen. Jubileumsskulpturen minner oss om at vi er et moderne samfunn på vei opp og fram.

Kulåsparken

Kulåsparken er en grønn lunge midt i sentrum og et rekreasjonsområde for byens innbyggere. Naturparken, som er Østfolds største byparkanlegg, består blant annet av stier, lekeplasser for barn og et stort amfi som brukes til konserter og andre arrangementer. Parken rommer også over 40 gravhauger fra jernalderen, de eldste fra tida rundt Kristi fødsel. Fornminnene vitner om betydelig bosetning i området, lenge før Olav Haraldsson kom seilende opp elva og grunnla Borg i 1016.

Fortidsminner

I Sarpsborg har det vært bosetting helt siden isen krøp tilbake og gjorde området levelig for mennesker. Derfor er det også svært mange synlige minner fra våre tidligste forfedre innenfor kommunegrensene. Ingen kommune i landet har flere registrerte helleristninger enn Sarpsborg. I tillegg finnes et utall andre minner fra vår lange historie: Gravrøyser, hulveier, bautasteiner knyttet til gravsteder og bygdeborger, for å nevne noe.

Tunevannet/Landeparken

Ikke alle byer er forunt å ha to store parker, Kulåsparken og Landeparken.
I Landeparken som ligger rett ved siden av Tunevannet, kan man ta seg en deilig tur på gangstier som slingrer seg mellom høye furutrær. Olavsfestivalen arrangeres her hver sommer, med vikingslag, gjøglere, håndverkere, musikk, mat og skrøner fra ekte vikingskalder.

Tunevannet er en innsjø som ligger på Tunøya i Sarpsborg kommune i Østfold, den ligger kun 2 kilometer fra Sarpsborg sentrum. I Landeparken (ved Tunevannet) finner du en fin strand. Badeplassen er tilrettelagt for bevegelseshemmede, den har stupetårn, gressletter, toaletter og kiosk. Tunevannet er også ̠kjent for sine fiskemuligheter. En kan blant annet fiske gjedde, abbor, mort og brasme.

 

 

INDRE ØSTFOLD
SPYDEBERG

Program i Spydeberg - O-VM

Onsdag 14.8.

 • 10:35 - 18:10 Finale langdistanse, Mørk, Spydeberg
 • 10:15 - 14:00 Publikumsløp mellomdistanse, Mørk, Spydeberg

Fredag 16.8.

 • 10:00 - 14:30 Publikumsløp mellomdistanse, Mørk Spydebe,rg
 • 11:05 - 13:30 Norges cup jr. fellesstart, Mørk, Spydeberg
 • 13:25 - 18:10 Finale mellomdistanse, Mørk, Spydeberg

Lørdag 17.8.

 • 11:30 - 16:00 Publikum langdistanse, Mørk Spydeberg
 • 16:20 - 20:30 Finale stafetter, Mørk,, Spydeberg
 • 20:00 - 20:30 Medaljeseremoni, Mørk, Spydeberg
 • 20:30 - 20:45 Avslutningsseremoni, Mørk, Spydeberg


Se fullstendig program.

 

Spydeberg - en kommune i Indre Østfold

Spydeberg ligger ca. 50 kilometer sørøst for Oslo, og er en lang og smal bygd langs Glommas vestre bredd. På et areal på 142 km² bor det 5500 innbyggere. Etter at hovedveien E18 og jernbanen (1882) ble anlagt tvers gjennom kommunen, har stasjonsbyen etter hvert utviklet seg til et handelssentrum. Her finner man differensierte vare- og tjenestetilbud. Høyeste punkt er Spydeberg varde, 258 moh.

Kommunen må karakteriseres som en tilflyttingskommune i Oslo-regionen. Dette tilskrives gode kommunikasjoner med bl.a. buss og jernbane. Gode oppvekstsvilkår gjør at mange barnefamilier etablerer seg her. Kommunen er en den største vekstkommunen i Indre Østfold og i tillegg en av de største vekstkommunene i Østfold i forhold til prosentvis befolkningsøkning. Flere nye boligområder er under etablering nær sentrum.

Den 1. januar 2020 slår Spydeberg kommune seg sammen med fire andre kommuner (Askim, Eidsberg, Hobøl og Trøgstad). Den nye kommunen får navnet "Indre Østfold kommune". Dette blir da Norges største jordbrukskommune.

Hovedarena for O-VM: Arena Mørk Golf

Hovedarenaen for O-VM er lagt til Mørk Golf i Spydeberg, som ellers i året er en flott golfbane. Mørk Golf feirer i år 30 års jubileum. Mørk har en unik beliggenhet i forhold til flere store befolkningssentre, samt at beliggenheten er ideell for å senke skuldrene, finne roen og fylle på ny energi. Her kan du komme i nærkontakt med ville dyr og få flotte naturopplevelser.

Historien om Mørk: Fra gårder og oppgangssag til golfanlegg 

Mørk Golf ligger i et gammelt kulturlandskap. Alt tyder på at den opprinnelige gården på stedet var fra ca. 1330, og besto av det som nå er gårdene Mørk S, Mørk N og Bjørnstad - et totalt areal på nesten 14 000 dekar. Starten for Mørkgårdene ser ut til å ha ligget der som hovedhuset på Mørk N ligger i dag. Og det er nettopp her arenaen for O-VM er. Det har vært mange mektige gårdeiere på Mørk, både adelige og geistelige. Den opprinngelige gården ble splittet opp og samlet i flere omganger. 

Rundt 1570 kommer "industrien" til Mørk. Da bygges saga, som var en oppgangssag, og nå startet et langt industrieventyr. Saga ble ombygd og utvidet gjennom årene, og var i drift helt fram til 1950.

Hele området rundt Mørk er også fullt av gamle "kølaminer" Årsaken er at det etter hvert kom det jernverk i Moss og de trengte store mengder kull. 

Peder Mørk tar over gården Mørk N  i 1977, etter at gården har vært i familien gjennom flere generasjoner. Nå har landbruket endret seg mye, samt at det pågår en stor utjevningspolitikk i det norske jordbruket.

Peder bestemmer seg for golfbaneutbygging og i 1989 starter det hele. Mørk Golf har en 18 hulls bane og en 9 hulls bane, samt meget store og gode treningsfasiliteter. Golf hadde en helt utrolig utvikling fra 1997-2008 og på det meste hadde Mørk Golf nesten 2000 medlemmer. Da var det golfere over alt, hele tiden - og mange stilte seg spørsmålet om hvor skal dette ende, må det bygges ut mer? Men golfmarkedet endret seg, og på tross av at det hele tiden ble bygd baner, begynte medlemstallene å synke.

Mørk Golf er det eneste golfanlegget i Norge som har hatt ECCO Tour. og de tre årene vi hadde den var det en sammenhengene stor happening.

I 2011 overtok Peders datter Tina gården Mørk N, og Mørk Golf er overdratt til Mørk Golfklubb. Peder Mørk er fremdeles aktiv i driften. (Oppsummering ved Peder Mørk, Mørk Golfklubb.)

Spydeberg var sentral i unionsoppløsningen med Sverige

I år skal tropper fra mange land "krige" om VM-medaljer i Spydeberg-skogen. Men ikke langt fra VM-arenaen på Mørk har det foregått blodige kriger to ganger de siste vel 200 årene.
Østfold har opplevd sin rikelige andel av ufred og krig gjennom historien. De fleste vet for eksempel at svenskekongen Karl 12. falt ved Fredriksten i 1718 under den store nordiske krig. Ved freden i Kiel i januar 1814 ble Danmark tvunget til å avstå Norge til Sverige. 126 år senere kom fienden fra motsatt retning. Torsdag 11. april 1940 fikk tyske styrker som nettopp var ankommet Oslo, ordre om å marsjere direkte mot Østfold. Rundt 1500 mann gikk gjennom Hobøl og Spydeberg.

Spydeberg prestegård / formalhage

Spydeberg prestegård stod sentralt i begivenheten som munnet ut i unionsdannelsen med Sverige i 1814. Hovedkvarteret var der fra den 6.- 9. august. Som vi alle vet endte det med at én av Europas mest liberale grunnlover ble vedtatt, og av folkets egne frie vilje valgte de Christian Frederik til konge.

Jacob Nicolai Wilse ble født den 24. januar 1735. Han var dansk-norsk prest, naturforsker og topografisk og lokalhistorisk forfatter. I København studerte han blant annet teologi, fransk, tysk, fysikk, matematikk og kjemi. I 1768 tok han magistergraden i filosofi og i 1784 fikk han tittel av professor i teologi. Wilse hadde stor interesse for meteorologisk visuelt språk, som bidro til å etablere meteorologien som selvstendig vitenskap på begynnelsen av 1800-tallet.

Wilse var en av de ivrigste misjonærene for hagebruk i Norge på 1700-tallet. Hagen på prestegården i Spydeberg var basis for hans virksomhet og er den best dokumenterte hagen i hele Norge på 1700-tallet. I 2012 startet restaureringen av Wilses formalhage som ble gjenskapt og åpnet i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. Både Spydeberg prestegård og formalhagen kan besøkes av publikum.

Glomma

Glomma er Norges lengste elv på ca. 604 km, og gjennom flere kommuner i Indre Østfold. Elven har sitt utspring i Aursunden nordøst i Røros kommune og munner ut i Oslofjorden ved Fredrikstad. Glomma har vært en barriere i flere kriger.

Øyeren – en del av Glomma: Det finnes 25 fiskearter i Øyeren, som dermed regnes som den innsjøen i
Norge med flest fiskearter. Man kan også ta båttur på Øyern med MS Øyeren.

Skiptvet

I Skiptvet – langs Glomma finner du Nes Lensemuseum. Her kan du få høre historien om den gangen det var liv og røre i Glomma med tømmertransport på vannet. Nes lense ble anlagt i 1852 og sysselsatte i sin glanstid 300 mann. Lensa var en viktig levevei og næring for distriktet. Tømmerfløtingen ble nedlagt i 1985.

Haldenkanalen

En annen viktig vannvei i distriktet er Haldenkanalen. Haldenkanalen er den eldste av to kanaler i Norge. Kanalen ble bygget i årene 1852-1860 og har tre slusesteder – Ørje, Strømsfoss og Brekke. Sistnevnte har Nord Europas høyeste sammenhengende slusetrapp 28 meter. Haldenkanalen ble bygget for å tjene tømmerfløtingen mellom Skulerud, endestasjonen på Aurskog-Hølandsbanen og Tistedalen. Tømmertransporten opphørte i 1982.

I dag kan du sluse med passasjerbåt eller egen båt. En eventyrlig og historisk reise gjennom vakker natur og spektakulære sluser. Haldenkanalen i sin helhet har en høydeforskjell på hele 40 meter, fordelt på tre slusesteder.

MS Brekke går fast i rute hele sommeren fra Tistedal, og en rundtur gjennom Brekke sluser (onsdag / fredag), og helt opp til Strømsfoss på søndager. Det er bygget flere gapahuker langs kanalen som det er gratis å benytte, og man kan leie kano flere steder.

Ørje er et av Norges største dampbåtmiljøer, og her kan man bli med DS Turisten på tidsatte turer i løpet av sommeren. Båten fra 1887 gikk i trafikk frem til 60-tallet hvor den ble senket. Båten ble hevet på 90-tallet igjen, restaurert for 40 millioner og kom tilbake i vassdraget i 2009.

På Haldenvassdragets kanalmuseum i Ørje kan man lære mer om kanalen og plante- og dyrelivet her. Haldenkanalen er kjent for sitt gjeddefiske og mange tyskere finner veien hit hvert år for "catch and release". 

 

 

ASKIM og EIDSBERG


Askim kommune og Eidsberg kommune blir slått sammen med Hobøl, Spydeberg og Trøgstad fra 1. januar 2020. Den nye kommunen får navnet "Indre Østfold kommune" og vil få 50 000 innbyggere.

Askim

Askim er en av Østfolds seks byer og er regionsenter i Indre Østfold. For mange er Askim kommune forbundet med fossefall og industri. Askim kommune har et variert næringsliv med noen store og mange små virksomheter. Mange av bedriftene i Askim er orientert mot regionale, nasjonale og internasjonale markeder. Askim er en av landets største kraftkommuner (ca. 3% av vannkraftproduksjonen i Norge) med tre store elvekraftverk i Glomma: Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma.

Kraftverkene i Indre Østfold er blant Norges eldste, og Vamma er Norges største elvekraftverk. Helt fra 1600-tallet ble fossen ved Kykkelsrud brukt som energikilde til både mølledrift og sagbruk. I 1903 stod kraftverket på Kykkelsrud ferdig. Det var i første omgang Oslo som nøt godt av kraftproduksjonen. I 1907 startes det neste store krafteventyret i Askim opp – Vamma. Etter en tids diskusjon kom de ledende politikere fram til at en samlet utbygging av fossefallene fra Mørkfoss til Solbergfoss skulle gjøres samlet i ett kraftverk. Dette sto ferdig med sitt første byggetrinn i 1924. I 1925 var altså tre av landets største vannkraftverk i drift i Askim og alle var norskeide.

Den mest kjente attraksjonen i Indre Østfold er Opplevelsessenteret Østfoldbadet – et badeland som innbyr til stor aktivitet for både voksne og barn. I sommer åpnet de også et utendørs bassengområde. Senteret har konkurransebasseng, opplæringsbasseng, varmtvannsbasseng og bølgebasseng. I tillegg finnes det boblebad, stamp og sklier der. Kafeen har servering av både varm og kald mat. Det kommer folk langveis fra for å oppleve dette flotte badet.

Romsåsen nikkelgruver i Askim er en av to nikkelgruver i Norge som er åpne for publikum. (Totalt er det 30 nikkelgruver i landet.) Romsåsen nikklegruver er fra 1866, og det ble tatt ut nikkel her i kun 10 år. Romsåsen er også et av få steder i landet hvor man finner kulenoritt, og det stedet hvor det finnes flest overvintrende flaggermus i Norge. Nå kan man også teste forskjellige typer klatring i gruvene i Askim.

Askim Frukt og Bærpresseri er også vel verdt å få med seg. Dette er blitt et besøkssenter i seg selv, med en liten kafé og selvfølgelig utsalg av deres egne og andre lokalprodukter.

En av de nyeste attraksjonene i Askim er Sprett trampolinepark og bowling.

Mellom Mysen og Askim ligger Monaryggen - en 3-4 kilometer lang grusås. Ryggen ble dannet i slutten av siste istid i forbindelse med avsmeltningen for ca. 9-10 000 år siden. Monaryggen er den største formasjonen av sitt slag i hele Nord-Europa, men er nå svært redusert av flere store masseuttak og utbygging av E 18, som går tvers gjennom den.

 

Eidsberg

Eidsberg kommune har 11 000 innbyggere, og har i dag et areal på 235,91 km2.

Mysen er administrasjonssenteret og er en stasjonsby på Østfoldbanens østre linje. Europavei 18 går gjennom kommunen og er en viktig samferdselsåre mellom Oslo og Stockholm. Mysen er kommunens sentrum med et bredt handelstilbud, aktiviteter for ungdom med idrett og fritidsklubb. Landskapet i kommunen er for det meste åpent, med store fruktbare områder, som bidrar til at Eidsberg blir en landbrukskommune der 33 % av kommunearealet er jordbruksområde i drift.
 

Eidsberg kommunes mest kjente attraksjon er Momarken Travbane, som er en av landets mest aktive travbaner med rundt 50 løpsdager i året. I tillegg er Momarken bilbane utbedret for å kunne ha EM-runder i rallycross.

Det er flere festninger og fort i Østfold. Datidens største og mest moderne innlandsfestning var Høytorp Fort i Mysen. Dette ble påbegynt i 1912 og sto ferdig i 1918.

 

 

NATUR og UTKIKKSTÅRN
INDRE ØSTFOLD 

I Indre Østfold finner man store skogsområder med uberørt natur. Det største området heter Fjella - Østfolds største sammenhengende skogsområde. Fjella ligger mellom Rakkestad, Eidsberg, Marker og Aremark. Et flott turområde som benyttes hele året. Det er merkede løyper, og serveringshytta Einarbu har åpent på søndager / vinterhalvåret. Terrenget er småkupert med idylliske plasser og rike fiskemuligheter.

Området har også mange utkikkstårn. Linnkleppen (Marker, Rakkestad, Eidsberg) er Nord Europas eneste betjente brannvakttårn. Fra tårnet har man utsikt over store skogområder sørøst i Norge, samt deler av Sverige. Tårnet ble etablert i 1908, og er bemannet i juni, juli og august. Et større tårn ble satt opp i 1936. På klare dager kan man se helt til Gaustatoppen fra Linnekleppen.

I Rømskog finner du branntårnet på Haukenesfjellet. Dette er en DNT Hytte, høyere kan du ikke sove i Østfold.

Vi kan også friste med fugletårn for deg som er interessert i fugl. I Marker, Trøgstad og Eidsberg er det til sammen fire slike tårn.

Funnene på Høgnipen i Rakkestad er de eldste funnene etter mennesker i Norge. For ca. 10.000 år siden var Høgnipen var en øy mot havgapet. Klimaet var kaldt og fuktig. Steinaldermenneskene drev fangst og fiske her. De bodde ikke her permanent, bare om sommeren. I dag finnes det bare spor etter utgravingene på området. På Høgnipen er det også et utsiktspunkt. Her er det et lite tre tårn, seks meter høyt, men med god utsikt. Du ser pipa på Borregaard i Sarpsborg, Isesjøen og branntårnet på Linnekleppen.

 

 

FREDRIKSTAD og HVALER

Program i Fredrikstad og Hvaler

Torsdag 15.8.

 • 09:00 – 13:15 Publikumsløp mellomdistanse (Kongsten, Fredrikstad)
 • 16:00 – 17:30 IOF Familie- / Medialøp (Hvaler)

Se fullstendig program.

 

Fredrikstad

Fredrikstad ble grunnlagt 12. september i 1567 av kong Frederik II av Danmark og Norge. Det skjedde under den nordiske sjuårskrig. Under denne krigen mellom Danmark-Norge og Sverige brente svenskene Sarpsborg, som Olav den hellige hadde grunnlagt i 1016. Befolkningen i den nedbrente byen ønsket derfor å gjøre den nye byen mindre utsatt for fremtidige angrep. I 1569 ble så det nye navnet «Fredriksstad», oppkalt etter kongen, tatt i bruk etter det gamle «Sarpsborg». Derfor kan grunnleggelsen av Fredrikstad sees som en gjenreisning av Sarpsborg. Området Gleng, hvor den gamle byen hadde ligget, ble rettslig og administrativt lagt til Fredrikstad.

Fredrikstad har ca. 80 000 innbyggere og er Østfolds største, Østlandets nest største by og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere.

Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Kjært barn har mange navn. Byen kalles også plankebyen, takket være de mange sagbrukene som ble anlagt ved Glommas utløp. FMV, eller Værste på folkemunne (Fredrikstad mekaniske verksted) var i sin tid Norges største skipsverft. I dag er området transformert til et av landets største lærings- og næringsutviklingsområder, med Høgskolen i Østfold, Akademi for Scenekunst og Wang toppidrett. Her ligger Fredrikstad stadion, arkitektonisk integrert i en av de gamle verkstedhallene. Om noen år skal det bygges ny videregående skole på Værste, og også ny ishall; Arena Fredrikstad. Det er bygget en anselig mengde leiligheter og studenthybler på området. Værste AS er største utvikler. De gamle verkstedskranene er et kjent landemerke, og er fredet.

Dagens sentrum ligger på vestsiden av Glomma. Det historiske sentrum, Gamlebyen, ligger på østsiden, og blir i dag regnet som Nord-Europas best bevarte festningsby. Gamlebyen er således Fredrikstads fremste landemerke. De røde og hvite byfergene er byens transportårer på vann, og har siden de ble gratis å reise med økt antall reisende fra 350 000 til 1,2 millioner siden 2014.

Fredrikstad ble kåret til Norges mest attraktive by 2017 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryens begrunnelse; Fredrikstad utmerker seg på noen viktige områder som juryen mener andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av. Det ene er at satsingen på gratis ferge som binder sammen bydelene Gamlebyen i øst, sentrum i midten og Kråkerøy i sør sammen på en naturlig og inkluderende måte. Det andre er byens offensive satsning på sentrum som har gitt resultater. Det tredje er måten kommunen, i samarbeid med andre aktører, tar i bruk forskning og ny kunnskap i sin måte å jobbe på.

Gamlebyen i Fredrikstad, med sin unike bybebyggelse innenfor de velbevarte festningsverkene fra 1660-tallet, gjør den til Nord-Europas best bevarte festningsby. I tillegg er Gamlebyen også spill levende, og det bor ca. 450 personer innenfor murene.

Kongsten Fort er blant Fredrikstads mange unike kulturminner, og er en del av Fredrikstad festning - Gamlebyen. Fortet er kjent for sine kasematter (underjordiske ganger). Fra Kongsten er det en fantastisk utsikt over byen og distriktet, og det er et yppelig mål for en utflukt med en piknikkurv i gangavstand fra Gamlebyen.


Fun Facts:

 • Den første nordmann som fløy et fly over norsk jord het Hans Fleischer Dons. Flyturen gikk fra Horten til Fredrikstad 1. juni 1912.
 • Det første elektriske lysanlegget i Norge ble bygd i Fredrikstad i 1887.
 • Den første lyspæren i Norge ble tent på Lisleby Bruk i 1897.
 • Norges første dampsag ble fyrt opp på Gutzeits sagbruk på Seiersborg i Fredrikstad i 1860
 • Europas første truck med biogass som drivstoff, Fredrikstad, juli 2009
 • Jimmy Fallons oldefar er fra Fredrikstad

 

 

Hvaler

Hvaler er en øykommune utenfor Fredrikstad, bestående av 833 holmer og skjær. Skjærhalden er Hvalers største tettsted og ligger på Kirkøy. Her er det gjestehavn, butikker og restauranter. Ytre Hvaler Nasjonalpark har utstilling i Kornmagasinet og på sommeren kan barna møte Kong Neptun på brygga. På Hvaler kan du fiske, bade, spise godt, seile, ligge på glattskurte svaberg, padle eller utforske nasjonalparken. Du kan besøke Hvaler på sykkel, med båt, bil eller med offentlig transport. Ytre Hvaler nasjonalpark er Norges første marine nasjonalpark. Nasjonalparken har store områder med levende korallrev. Tislerrevet er verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev, 1200 meter langt. På land er det et rikt dyre- og planteliv med mange rødlistede arter, som sjeldne valmuer, orkideer og sommerfugler.

 

HALDEN - GRENSEBYEN


Halden en idyllisk småby beliggende ved Iddefjorden. Brosteinsbelagte gater, store og små butikker, koselige restauranter, elvepromenade og gjestehavn finner du midt i sentrum.

Over Haldens bykjerne troner mektige Fredriksten festning. Dette 600 mål store, vakre anlegget er en av landets best besøkte turistattraksjoner.

Etter et feilslått angrep mot hovedstaden, vendte den svenske kongen Karl XII sine styrker mot Fredrikshald (Halden het Fredrikshald frem til 1928). Etter store tap på begge sider, ble festningens og byens forsvarsstyrker kjempet i kne. Den 4.juli 1716 - som siste utvei - stakk borgere byen i brann for å drive ut svenskekongen og hans soldater.
 

Iddefjorden går fra de idylliske Hvaler-øyene og inn til Berby i Enningdalen, - grensefjorden mot Sverige.  Over går Svinesundbroene - Europas vakrese grenseovergang.

Fakta om gammel Svinesundbro

 • 15. juni 1946 ble Svinesundbroen i granitt innviet
 • 67 meter over fjorden
 • 15. juni 2005 ble Svinesundbroen i granitt fredet.

 Fakta om ny Svinesundbro

 • 10. juni 2005 ble den nye Svinesundbroen innviet
 • 704 meter lang
 • Kjørebanen er 60 meter over fjorden
 • Buehøyden er 92 meter over fjorden
 • Broseksjonen under buen er 126 meter lang, men kan vokse opptil 1 meter i sommervarmen ved at stålet utvides.
 • Broen er bygd for å holde minst 120 år

 

Granitt fra Iddefjorden i Halden: Monolitten i Vigelandsparken i Oslo er laget av granitt fra Iddefjorden i Halden. I 1922 ble steinblokken på 280 tonn, som skulle bli til 121 figurer på 17 meter, skutt ut og fraktet sjøveien til Oslo – den ble løftet på båt uten kran!

Vigelandsparken "kommer fra"Halden. Så å si all granitt, brostein, skulpturer og andre installasjoner er fra Iddefjorden. Det er nå et nyåpnet "Monolittmuseum" ved Iddefjorden.

En rekonstruksjon av steinblokken, som er like stor som den steinen Monolitten var, da den ble tatt ut av fjellet på Hov. Det vil si en kasse på 2,5 x 2,5 x 17 meter, og inne i kassen skal det rigges til med bilder og gjenstander, som forteller historien.

Fredriksten festning: En levende historie i over 350 år - fra landets viktigste forsvarsbygg til en av landets mest spektakulære kulturarenaer. Festningen er et yndet turområde, og tilbyr blant annet overnatting og bespisning. Hvert år besøker over 200 000 personer festningen.

Andre attraksjoner og «fun facts»:

 • Rød Herregård – en kulturperle med over 300 års historie. Omvisninger hele året. Den var eid og bebodd av familiene Tank og Anker fra 1733-1961. Hageanlegget ble anlagt som en stor barokkhage, og siden utvidet med en engelsk landskapshage. Rød Herregård har vært med på Toppen Becks «Herskapelig».
 • Halden Cruise Night – Halden er den byen i Norge med flest amerikanske biler. Hver onsdag samles lokale og tilreisende biler.
 • Purke: En vaskeekte Halden-spesialitet, en stor bolle som spises som den er eller påsmurt. Kan kjøpes hos samtlige bakerier i Halden.
 • Den industrielle revolusjonen i Norge – startet i Halden og Tistedalen: Initiativtakeren var den styrtrike handelsmannen Mads Wiel. Under et besøk i København i 1812 traff han Charles Axel Nordberg som utviklet spinnerimaskiner og bomullsmanufakturmaskiner. Mads Wiel søkte først kongen i København om privilegium til å starte opp en tekstilfabrikk. Før det forelå noe svar startet Mads Wiel å bygge sin fabrikkbygning allerede våren 1813. Da unionen med Sverige var et faktum høsten 1814 skrev Mads Wiel på nytt en søknad, men denne gang til kongen i Stockholm Carl XIII. Wiel fikk sitt privilegium og et nytt kapittel i norsk industrihistorie var skapt. Haldens Bomullsspinneri og væveri la ned i 1972.
 • Skoindustri – på 50-60-tallet var det 17 skofabrikker i Halden med 800 ansatte
 • Empire by – Halden sentrum består mye av hus med Empirestil
 • Kjente arkitekter – «De tre G'ene»:
  Grosch: - Latinskolen (1826-30) - Immanuels kirke (1827-33) - Søylegården (ca 1830) - Bruniusgården/det gamle rådhuset i Borgergata (trolig tegnet av C.H. Grosch ca 1830)
  Gedde: - Wielgården/Kongegården (1817-20) - Fayegården (ca 1826-30) - Tollboden (1830-31)
  Garben: - Dietzgården (1829) - Tungegården (ca1830-tallet) - Tollboden, utvidelse (1837) - Fredrikshalds teater (1838)
 • Siste dame som ble henrettet i Norge var i Halden. Sofie Johannesdatter ble henrettet 18. februar 1876. Skarpretteret het Theodor Larsen. Over 2000 mennesker møtte frem for å se. Sofie Johannesdotter var tjenestepike, en giftmorderske som ga arsenikk til en medtjenestepike og til to av sine arbeidsgivere. I fengsel i Halden var Sofie blitt kristen så hennes siste ord var «Nå går jeg hjem til Jesus, jeg!»
 • Halden Fengsel:
  Det gamle: Fengselet hvor Sofie Johannesdatter satt, er midt i sentrum. Det ble bygget i 1863. Her er det nå bakeri, så gjester kan spise lunsj eller drikke kaffe i de gamle cellene.
  Det nye: Halden fengsel er betegnet som Europas mest moderne. er et av Norges største fengsler med ca 250 innsatte. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå, i tillegg til en overgangsbolig, og gjennomfører varetektsfengsling og fengselsstraffer av ulike kategorier. Halden fengsel har et høyt faglig nivå og legger vekt på tverrfaglig samarbeid. I åpningsåret 2010 ble fengselet omtalt i tidsskriftet Time som «verdens mest humane fengsel».
 • Den Hvite Dame – Festningens eget spøkelse: Ulykkelig kjærlighet. Hun svever fremdeles rundt klokketårnet og leter etter sin store kjærlighet, en ung soldat hun aldri fikk. Vil du se henne? Ved midnatt og fullmåne svever hun rundt klokketårnet.
 • Ife – Institutt for energiteknikk - ble etablert i 1948 og driver i Halden med forskning på nukleær sikkerhet og pålitelighet. I dag forsker Ife også mye på forskning på fremstilling av solceller og fornybar energi. Ife er også pådriver for Halden-prosjektet som er et internasjonalt forskningsprosjekt der statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter i 20 land samarbeider. Halden prosjektet bidrar til å utvikle teknologi som kommer norsk industri til gode og er et av de få stedene i verden hvor USA, Kina og Russland klarer å samarbeide.
 • Halden reaktoren: Ife har to forskningsreaktorer og Halden reaktoren brukes til forskning på materialteknologi og kjernebrenselsikkerhet, med andre or der det ingen fare for noen ny Tsjernobyl-ulykke i Halden. Halden reaktoren ligger 100 meter inne i fjellet, med en overdekning på 30 til 50 meter. Energien som produseres i reaktoren leveres via varmevekslere som vanndamp gjennom rør til Norske Skog Saugbrugsforeningen som benytter den i sin papirproduksjon. En av Haldens største arbeidsplasser med hele 250 ansatte fra 20 land. Her samarbeider USA, Kina og Russland i samme forskningsprosjekt,

 

 

 

 

Cookies

Visitoestfold.com bruker cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Godta