Utmarksavd. for Akershus og Østfold - Artikler - Indre Østfold - Visit Østfold

Utmarksavd. for Akershus og Østfold

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold  har fokus på arbeid med riktig biologisk forvaltning samtidig med en næringsutvikling av utmarksressursene. For å få til dette må aktiviteter og opplevelser tilrettelegges..

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold ble etablert 1.1.1989.  Utmarksavdelingen er etablert av følgende grunneierorganisasjoner i Akershus og Østfold: Havass Skog BA, Viken Skog BA, Akershus Bondelag, Østfold Bondelag, Akershus Grunneierlag og Østfold Utmarkslag. Hovedkontorsted er Havass Skog BA sitt  kontor på Ørje og et avdelingskontor på Jessheim. Utmarksavdelingen har et eget styre med eget budsjett og regnskap. Bemanning er per dato 3,7  årsverk i tillegg til noe hjelp.

 Arbeidet skjer på sektorene viltforvaltning, fiskeforvaltning, friluftsliv, kulturlandskap og tomtefeste.

Innen vilt- og fiskesektoren er det arbeidet med å organisere grunneierne i hensiktsmessige enheter (utmarkslag,grunneierlag). Neste trinn er å få oversikt over ressursene i laget.  Hvilke tiltak er aktuelle og hvordan kan de utvikles? Her er det utviklet driftsplaner.

Dette er grunnlaget for hvordan ressursene kan brukes.  Hvordan kan ressursene tilrettelegges for jakt- og fiskeopplevelser?  For noen områder er det aktuelt å utvikle dette videre ved å koble utmarksressursene til turisme eller annen virksomhet som gir bedre inntekter. Her har vi kommet lengst med gjeddefisketurisme, en småskala turisme som selges i Sentral Europa.

Cookies

Visitoestfold.com bruker cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Godta