Fiske i Indre Østfold - Naturopplevelser - Artikler - Indre Østfold - Visit Østfold

Fiske i Indre Østfold

I Indre Østfold finnes det store mangfoldet av fiske og fiskeplasser. Noen plasser er også tilrettelagt for funksjonshemmede. Her finner du store sjøer og elver med muligheter til å fange de virkelig store gjeddene, eller mindre tjern og skogsvann hvor du kan ta både abbor og ørret. Å utforske mulighetene på egenhånd er for mange fiskerlystne en viktig del av fisketuren. På sidene til høyre finner du mer info om fiske.

Sportsfiske

I Indre Østfold har du mange ulike fiskemuligheter. Fra Norges lengste elv Glomma, næringsrike småelver og vann i jordbrukslandskapet og små navnløse pytter og tjern. Det finnes hele 29 forskjellige ferskvannsfiskearter i Indre-kommunene. Ikke alle disse er aktuelle sportsfisk eller så lette å fange, men langt over halvparten kan du fort komme borti om du prøver deg litt med fiskestanga. Mange av artene kan nå rekordstørrelser, slik som abbor, lake, gjedde og en rekke karpefisk.

 

Skogsområdene med godt ørretfiske

Øst for Glomma, i Eidsberg (Svarverud og Fjellaområde), Rakkestad (Fjellaområde, Midtre Degernes og Søndre Degernes), Marker (Vestsiden, Øymark vest og Rødenes øst) og Rømskog (Vestre Rømskog og Nordre Rømskog) er det store skogsområder spekket med over 1000  vann, tjern og pytter (Navn i parentes er de viktigste fiskekortområdene).  Her er det i hovedsak ørret- og abborvann. I mange områder er fisket kultivert og godt tilrettelagt, og det er et godt fiske. Det er en rekke forskjellige fiskekortsoner i området. Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no, lokale sportsbutikker, i selvbetjeningskasser langs veiene inn i områdene og på noen campingplasser. Det er minstemål på ørret, noen steder er det også angitt maksimalmål for flere arter, samt andre begrensninger på fisket og fangsten.  Dette får du informasjon om når du kjøper fiskekort.

 

Haldenvassdraget

Haldenvassdraget byr på meget attraktivt sportsfiske etter abbor og gjedde. Det meste fisket skjer fra båt. Fiskeguiding med båt kan bestilles av Reidar Joval tlf.93238993 eller Hans Lervik tlf.91727202.

Fiskekort fås kjøpt på www.inatur.no, Nilsen Sport og Elektrisk tlf 69 81 11 44.

Husk maksimalmål på gjedde (80 cm).

For mer info vedr. fiskekortbestemmelser, ta kontakt med Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, på tlf 91396674.

 

Glomma og Øyeren

Glomma/Øyeren har flest fiskearter i Indre Østfold. Det er ikke fiskekort på Øyeren. Felles fiskekort for Glomma i Indre Østfold kan kjøpes på Inatur.no. Det er båtutsettingsplasser både i Eidsberg, Skiptvet, Askim og Trøgstad. Fiskekortet gjelder kun fiske etter innlandsfisk. Husk minstemål på gjørs (42 cm) og asp (30 cm), og maksimalmål på gjedde (80 cm).

 

Lavlandsvassdragene

Indre Østfold har flere næringsrike lavlandselver. Rakkestadelva og Mysenelva renner til Glomma, mens Hobølelva renner nedover mot Vansjø i Råde (Ytre Østfold). Felles for disse elvene er at karpefisken dominerer

Det bølgende jordbrukslandskapet avbrytes inne i mellom av næringsrike lavlandssjøer med fin abbor og gjedde. Her kan nevnes Ertevannet i Rakkestad, Lundebyvannet i Eidsberg og Grefslisjøen i Trøgstad. Dette er næringsrike sjøer med mye fisk. . Enkelte steder er det fiskekort og enkelte steder er det tålt fiske og ikke fiskekort.  Sjekk lokalt hva som er status.

For mer info vedr. fiskevann, husvære, guider og arter kontakt Utmarksavdelingen, eller se www.njff.no/ostfold og www.fiskeland.no 

 

For mer informasjon om fiskekortbestemmelser, ta kontakt med kommunene. Det finnes også mye informasjon både om fiskekort, egnede fiskevann, husvære, guider og fiskearter på www.fiskeland.no

 

Se også brosjyre fra Fylkesmannen.

 

Les mer om fiskeplassene her 

 

Cookies

Visitoestfold.com bruker cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Godta