Visste du at - Indre Østfold - Visit Østfold

Visste du at...

Haldenkanalen er Norges eldste kanal. Haldenkanalen er den eldste av to kanaler i Norge. Kanalen ble bygget i årene 1852-1860. 

 

Glomma er Norges lengste elv på ca. 604 km. Renner gjennom flere kommuner i Indre Østfold. Elven har sitt utspring i Aursunden nordøst i Røros kommune og munner ut i Oslofjorden ved Fredrikstad. 

 

Høytorp Fort, Mysen er en av Norges Største Innlandsfestninger. Den ble påbegynt i 1912 og var ferdig i 1918. 

 

Linnkleppen (Marker, Rakkestad, Eidsberg) er Nord Europas eneste betjente brannvakttårn. Fra tårnet har man utsikt over store skogområder sørøst i Norge, samt deler av Sverige. Tårnet ble etablert i 1908, og er bemannet i juni, juli og august. Et større tårn ble satt opp i 1936. På klare dager kan man se helt til Gaustatoppen fra Linnekleppen. 

 

Spydeberg prestegård stod sentralt i begivenheten som munnet ut i unionsdannelsen med Sverige i 1814. Da oberstløyntnant Hauch og flere falt, ga Kong Christian Frederik opp og trakk seg tilbake til Spyde¬berg prestegård. Her var regjeringen samlet i statsråd 9. august og forhandlingene med svenskene ble sluttført. Unionen med Sverige ble i realiteten inngått på Spyde¬berg prestegård. Selve unionsdokumentet ble senere underskrevet i Konvensjons¬gården i Moss den 14. august.

 

Øyern - rikest på antall fiskearter.

 

Kraftverkene i Indre Østfold er blant Norges eldste, og Vamma er Norges største elvekraftverk. Helt fra 1600 tallet ble fossen ved kykkelsrud brukt som energikilde til både mølledrift og sagbruk. I 1903 stod kraftverket på Kykkelsrud ferdig. Det var i første omgang Oslo som nøt godt av kraftproduksjonen. I 1907 startes det neste store krafteventyret i Askim opp – Vamma. Etter en tids diskusjon kom de ledende politikere fram til at en samlet utbyggeing av fossefallene fra Mørkfoss til Solbergfoss skulle gjøres samlet i ett kraftverk. Dette stod ferdig med sitt første byggetrinn i 1924. I 1925 var altså tre av landets største vannkraftverk i drift i Askim og alle var norskeide. 

 

Funnene på Høgnipen i Rakkestad er de eldste funnene etter mennesker i Norge. For ca 10.000 år siden da Høgnipen var en øy mot havgapet. Klimaet var kaldt og fuktig. Steinaldermenneskene drev fangst og fiske her. De bodde ikke her permanent, bare om sommeren. I dag finnes det bare spor etter utgravingene på området. På Høgnipen er det også et utsiktspunkt. Her er det et lite tretårn, seks meter høyt, men med god utsikt. Du ser pipa på Borregaard i Sarpsborg, Isesjøen og branntårnet på Linnekleppen. 

 

Branntårnet på Haukenesfjellet er en av turistforeningens overnattingshytter.

 

Romsåsen nikkel gruver er en av to nikkelgruver i Norge som er åpen for publikum. Romsåsen Nikkelgruver er fra 1866, og det ble tatt ut nikkel her i kun 10 år. Av de 30 nikkelgruvene som finnes her i landet er Romsåsen foreløpig en av to gruver som holder åpne. Romsåsen er også et av tre steder i landet hvor man finner kulenoritt, og det stedet hvor det finnes flest overvintrende flaggermus i Norge.

Cookies

Visitoestfold.com bruker cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Godta