Fiskeplasser i Aremark og Marker - Om Indre Østfold - Indre Østfold - Visit Østfold

Fiskeplasser i Aremark og Marker

Haldenvassdraget
(Rødenessjøen, Øymarksjøen og Ara/Aspern)

I Haldenvassdraget er det i alt 24 fiskearter bl.a. abbor og gjedde i tillegg til lake om vinteren. Grunneierlagene har opparbeidet en rekke fiskeplasser langs vassdraget, og det er skiltet til disse fra riks- og fylkesveiene langs vassdraget. Fiskeguiding med båt kan bestilles av Reidar Joval tlf.93238993 eller Hans Lervik tlf.91727202.
Fiskekort fås kjøpt på www.inatur.no, Kanalmuseet, Nilsen Sport og Elektrisk tlf 69811144, Aremark Bensin & Service tlf 69199350 og Holth Landhandel i Strømsfoss tlf 69198006.
For mer informasjon om fiskekortområdene, og leie av hytter i kommunene langs Haldenvassdraget, se www.fiskeland.no

 

Vestfjella
Vestfjella er et område vest for Ara, Aremark, med 68 fiskevann hvorav 35 med ørret på et samlet areal på 40.000 daa, altså meget stor tetthet. Her er det mulig å leie hytter og det er tilrettelagt for handikappede ved enkelte vann. Det er laget en trykt guid for området. Årlig er det aktiv fiskekultivering. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjeningskasser ved innkjøringen til Vestfjella (merket med skilt langs fylkesveien på vestsiden av Ara), Villmarksgalleriet i Halden, samt på www.inatur.no. Les mer om vestfjella på www.inatur.no

 

Aarbu
Tre tjern som ligger sørvest i Aremark. Et vann har abbor og gjedde, de to andre har ørret og abbor. Fiskekort fås kjøpt på Aremark Bensin & Service tlf 69199350.

Haugtjern og Bergtjern

To tjern som har både abbor og ørret beliggende mellom Damholtet ved Øymarksjøen og Strømsfoss ved Ara. Her blir det satt ut fisk hvert år. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjeningskasser ved vanna.

 

Vestsiden
Området omfatter ni vann, sørvest i Øymark. Vanna har abbor og ørret. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjent kasse ved Halvorsrud Sag.

 

Øymark vest
Området ligger i nordre halvdel av Øymark på vestsiden av Øymarksjøen, og omfatter ca 100 vann der halvparten kultiveres for ørret. Fiskekort fås kjøpt hos Nilsen Sport og Elektrisk tlf 69811144.

 

Krosbyfjerdingen
To vann med abbor, ørret og mort beliggende vest for Ørje. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjeningskasse og Fiskekort fås kjøpt i selvbetjeningskasser

 

Lysvannveien
Vanna ligger i Marker og har abbor og ørret. Muligheter for leie av husvære. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjeningskasse ved innkjørsel til veien.

 

Rødenes øst
Mange tjern der du kan finne fiskeartene ørret, abbor, gjedde og mort. Flere vann blir kultivert. Fiskekort fås kjøpt hos Nilsen Sport og Elektrisk tlf 69811144.

 

Otteid-Granerud
To vann sørøst i Marker der det ene har abbor , mens det er gjedde og mort i det andre. Fiskekort fås kjøpt hos Nils Klund tlf 69814173 / 90963606.

For mer informasjon om fiskekortbestemmelser, ta kontakt med kommunene. Det finnes også mye informasjon både om fiskekort, egnede fiskevann, husvære, guider og fiskearter på www.fiskeland.no

 

Cookies

Visitoestfold.com bruker cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Godta