Regionalparken - Haldenkanalen - Visit Østfold

Regionalpark Haldenkanalen

Målet med regionalparken er å få til en langsiktig utvikling som skal gi økt verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen. Regionalpark Haldenkanalen (RH) ble etablert i 2012. Partnere er Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommuner samt Østfold fylkeskommune.

 

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med merkevarebygging, utvikling av opplevelsesnæringen, primærnæringen og stedsutvikling i Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommune.

 

Regionalpark Haldenkanalen vil videreutvikle kanalen og de omkringliggende landskapsområdene. I dette innbefattes ikke bare områdene med direkte tilknytning til vassdraget, men hele området som omfattes av de fem kommunene.

 

Utgangspunktet er at Haldenkanalen og områdene rundt har en rekke konkurransefortrinn. De viktigste er enkel tilgang til uberørt natur og nærhet til befolkningskonsentrasjoner, samt nærhet til en sterk konsentrasjon av bedrifter og organisasjoner. Også nærhet til svenskegrensen og samarbeidet over grensen er å betrakte som konkurransefortrinn for regionen.

 

Regionalparken omfatter de fem kommunene som ligger i to fylker. Den har fått navn etter det kanaliserte vassdraget som forbinder Indre Akershus med havet i Østfold. I dag er kanalen en vannvei mellom Skulerud i Høland og Tistedal i Halden. Vannveien knytter de stor innlandsområdene til havet, selv om det ikke er en forbindelse farbar for båter.

 

Historisk henger kanalen nøye sammen med de store skogsområdene langs grensen, som i århundrer har levert tømmer til videreforedling og eksport via Halden. Tistedal og Halden var blant Norges aller første industristeder, og sto for en betydelig del av eksporten før dampmaskiner og elektrisitet ble innført. Dette var bare mulig ved å utvide tilgangen til tømmer etter hvert som skogen nær kysten ble uthogd. Den omfattende kanaliseringen av vassdraget ble påbegynt midt på 1800-tallet, og gjorde at områder helt opp mot Hedmark ble knyttet til det som i dag er regionalparkens område. Også Rømskog og Setskog ble knyttet opp mot vassdraget ved at tømmeret ble fløtet via Sverige og dratt et lite stykke over land ved Otteid i Marker, før det igjen ble fløtet det siste stykket til Halden. Mange av kulturminnene i regionalparken er knyttet til hogst, fløting og utnyttelse av trevirket.

 

En annen viktig del av historien er knyttet til grensen mot Sverige. Da Bohuslän gikk tapt i 1658, ble Halden grenseby og fikk sine sterke befestninger, særlig på Fredriksten. Fra denne tiden og helt fram til unionsoppløsningen i 1905 ble det anlagt en rekke grense-befestninger. Også under okkupasjonen 1940-45 var grenselandet arena for mye minneverdig aktivitet.

 

Regionalparken har tatt navn etter Haldenkanalen, fordi dette er det mest storslagne kulturminnet i området, og arena for mye spennende aktivitet. Under denne merkevaren hører også de andre aktivitetene i området hjemme, også de som ligger et stykke borte fra selve kanalen og vannstrengen. Regionalparken omfatter et geografisk avgrenset landskapsområde med felles kultur og identitetsgrunnlag.

 

For mer info og dokumenter se her

 

Haldenkanalen regionalpark sin Visjon er:

 

«Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!»

 

Haldenkanalen før og nå

Haldenkanalen er rik på kulturminner, historier og opplevelser. Les mer her

Haldenkanalen vertsskap
Haldenkanalen vertsskap
Photo: .
Cookies

Visitoestfold.com bruker cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Godta