Haldens historie - Artikler - Halden - Visit Østfold

Haldens historie

Halden og Fredriksten festning har spilt en viktig rolle i Norges historie.

1600-tallet - Sagbruksvirksomhet langs elva Tista og trelasteksport danner grunnlaget for etablering av ladestedet Halden. Tre- og papirindustrien har fremdeles en stor betydning for Halden.

 

1658 - Freden i Roskilde. Bohuslän avgis til Sverige og Halden blir Danmark-Norges grenseport mot Sverige.

 

1658-1660 - Svenskene angriper Halden og Fredriksten festning tre ganger uten å lykkes.

 

1660 - 28.juli 1660 undertegner kong Fredrik III beslutningen om å bygge et festningsanlegg i Halden som skal bære navnet Fredriskten.

 

1661-1701 - Første byggeperiode av Fredriskten festning

 

1665 - Halden får bystatur som takk for hjelpen med forsvar av landet. Ordene "Gud med oss" blir endel av byvåpnet. Halden får nytt navn: Fredrikshald.

 

1716 - Karl XII erobrer Fredrikshald og angriper Fredriksten festning natt til 4.juli. Han klarer ikke å ta festningen. Da Tordenskjold senker den svenske forsyningsflåten i Dynekilen må Karl XII trekke seg tilbake. Haldenserne tenner op byen sin for å drive ut Karl XII og hans soldater.

 

1718 - Karl XII beleirer Fredriksten festning. Han stormer Gyldenløve fort og graver skyttergravene stadig nærmere hovedffestningen fra nord. På kvelden den 11.desember blir kongen truffet av en kule som går tvers gjennom hodet.

 

1813 - Halden Bomuldspinderi og Væveri ble grunnlagt av Mads Wiel og var Norges aller første mekaniske industribedrift. Han søker den dansk-norske kongen om tillatelse til å starte fabrikken: "..ber jeg om å få Privilegium på Anleggelsen af et Bomuldsmanufaktur som kan beskjeftige en god del Børn og Fruentimmer."

 

1814 - Danmark må avgi Norge til Sverige. Halden blir erobret av svenskene og festningen bomdaderes med tungt skyts. Men Fredriksten holder fienden unna som alltid.

 

1815 - Bomuldspinderiets fabrikkbygning reises. Maskinene monteres og den 12.okotber kommer den første bomullsballen til Spinderiet. Nå er produskjonen i gang. Fabrikken ble drevet sammenhengende frem til 1971. På det meste hadde den 400 ansatte.

 

1840-årene - Granitteventyret starter på Idd, Halden. Steinindustrien får stor betydning for Halden i de neste 100 årene. Iddefjordsgranitten ser svært etterspurt og blir skipet ut til alle verdens hjørner.

 

1875 - Fra slutten av det 16. århundre og frem til starten på 1900-tallet blir Fredrikshald en betydelig sjøfartsby. i 1875 når byen sin topp med 133 skip og en samlet besetning på 1200 mann.

 

1890-årene - De første skofabrikkene blir etablert i Halden. På det meste hadde Halden 17 virkskomheter i gang samtidig. På 1950- og 1960-tallet blir Halden omtalt som Norges skohovedstad.

 

1905 - 7.juni erklærte Norge seg ensidis uavhengig fra Sverige. Forhandlingene og vilkårene var harde og i september ble tusenvis av soldater mobilisert på begge sider av grensen. Man kom heldigvis frem til en fredelig løsning.

 

1926 - Råemnet til Monolitten (som i dag står i Vigelansparken) blir hugget ut i en granittblokk på 2600 tonn og fraktet fra Iddefjorden til Bestumkilen.

 

1928 - Byen bytter navn fra Fredrikshald tilbake til Halden.

 

1940-1945 - Norge er okkupert av Tyskland. I Halden foregår en utstrakt bruk av grenseloser til flyktningetrafikk.

 

1946 - Svinesundsbroen i granitt innvies.

 

2005 - Svinesundsbroen i granitt fredes. Nye Svinesundsbro innvies.

 

2011 - Festningsjubileum - Fredriksten 350 år. Byen og festningen markerer jubileet fra de første fort i 1661 - gjennom oppbyggingen til det store forsvars- og festningsanlegg - frem til dagens flotte kulturarena.

 

2014 - Grunnlovsjubileum. Halden markerere sin deltakelse under kampene mellom nordmenn og svensker i ukene før Mossekonvensjonen, 14.august 1814.

 

2015 - Byjubileum. Halden markerer 350 år siden byen fikk kjøpstadsrettigheter (bystatus) av kong Christian Fredrik 10.april 1665.

Jubileumsmarkeringer 2015

Arrangementskalender

Cookies

Visitoestfold.com bruker cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Godta