Fredriksten festning

Fredrikstens historie

Fredriksten festning ble påbegynt, som en direkte følge av at Norge mistet Bohuslän og Bohus festning til Sverige i 1658. Tre påfølgende angrep av svenskene mot Halden i perioden 1658-60 overbeviste danskekongen Fredrik III om behovet for en moderne og sterk grensefestning. Svenskene angrep Fredriksten festning tre ganger til, og under krigen i 1718 endte kong Karl XII sine dager foran murene på Fredriksten festning.

Karl XII

Alle angrepene på Halden etter 1658 viste med all tydelighet behovet for en sterk festning i Halden. Etter kongelig befaling starter derfor en storstilt utbygging av Fredriksten festning i 1661.

Så da den legendariske svenskekongen Karl XII med 2000 mann foretar et overraskende angrep på Halden en tåkete julinatt i 1716, er det en godt utbygd festning som troner over byen. Vaktstyrkene nede i byen blir tatt på senga. I bare undertøyet redder de seg opp i festningen. Kampene raser på mange steder, og utover morgensiden har svenskene kontroll over byen, selv om det stadig er basketak i gater og hus. Etter hvert samler alle de norske forsvarerne seg i festningen, mens barn og kvinner bringes i sikkerhet utenfor byen.

Fra festningen regner det med bomber og kanonkuler over byen, fra en pram ute i havna blir det skutt mot Torget og i skråningene ligger nordmenn og skyter på alt som er svensk. Da beslutter haldenserne å sette fyr på sin egen by, eller som det står i fedrelandssangen: "Thi vi heller Landet brændte, end det kom til Fald". To tjenestepiker og en tjenestegutt kaster brennende bek-kranser inn i flere av byens hus, og snart står hele sydsiden av byen i brann. Svenskene må rømme over til nordsiden, der de setter fyr på husene for å dekke retretten.

To år senere prøver Karl XII på nytt. Med 6000 menn beleirer han Fredriksten. Han erobrer fortet Gyldenløve, og graver skyttergravene stadig nærmere hoved-festningen fra nord. Kvelden den 11. desember kryper han opp på kanten av skyttergraven for å få en oversikt over gravearbeidene. Plutselig synker han sammen, truffet av en kule som har gått tvers gjennom hodet. Dagen etter trekker alle svenske styrker seg ut av Norge. Siden den gang har det vært diskuter om Karl XII ble skutt av sine egne eller av en "ærlig norsk kule".


1814

I 1814 blir Fredriksten på ny omringet av svenske styrker. De rigger opp kanonbatterier på flere steder rundt byen og bombarderer festningen med tungt skyts. Festningen besvarer ilden, og det går hardt ut over begge sider. Etter drøyt 14 dager kommer det utsendinger fra høyeste hold på begge sider til Fredriksten: Det er inngått avtale om våpenstillstand og festningsportene skal åpnes for de svenske troppene. Norge var ikke lenger underlagt Danmark, men i union med Sverige.


Unionsoppløsningen

Situasjonen var også svært spent ved unionsoppløsningen i 1905. Tusenvis av soldater var mobilisert og sto oppmarsjert på begge sider av grensen. På Fredriksten og rundt i distriktet var det montert opp kraftige, moderne kanoner. Forhandlinger førte imidlertid fram til en fredelig løsning. Et av avtalepunktene innebar at Fredriksten ikke lenger skulle være en operativ festning. Men den kunne holdes ved like - som historisk minnesmerke.


Fredriksten festning i dag

Fredriksten er Norges største, viktigste og mest ærerike grensefestning. Mange mener og at den er en av de aller flotteste i Europa der den troner majestetisk over Halden. Herfra er det fantastisk utsikt over byen, fjorden – og langt inn over det som en gang var fiendeland.

Fredriksten festning er en fantastisk arena for et vidt spekter av mange arrangementer. Alt fra små, intime teateroppsetninger til store bilutstillinger, konserter og idrettsstevner gjennomføres her. Flere store uteområder og mindre frittliggende fort er til disposisjon.

 

Tall om Fredriksten festning:
600 mål forterreng
20 000m2 festningsmurer
40 bygninger og hvelvinger
3 utefort – Gyldenløve, Stortårnet og Overberget

Offentlig flaggsted
Saluttplikt

Arrangementskalender

Høydepunkter Fredriksten

Cookies

Visitoestfold.com bruker cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Godta